⬪ COVID-19 salgını nedeniyle, Mart 2020’den itibaren, dersler uzaktan yapılmaya başlanmıştır.
YouTube kanalı, uzaktan yaptığım canlı derslere ait video kayıtlarını paylaşmak amacıyla kurulmuştur.

Giresun Üniversitesi,
Çevre Mühendisliği Bölümü,
Analitik Ölçümlerde Belirsizlik

* 00:00:01 – Ders bilgileri
* 00:00:59 – Öğrenci sunumunun başlangıcı
* 00:22:19 – Öğrenci sunumunun bitişi ve değerlendirmeler
* 00:36:24 – Ders başlangıcı (Belirsizlik hesaplamaları)
* 02:04:17 – Ders bitişi ve değerlendirmeler

✦ NOTLAR ✦
› Online Ders, Google Hangouts Meet kullanılarak yapılmış ve kaydedilmiştir. Ardından, Youtube’a yüklenmiştir.
› Ders içerikleri, ödevler, sınavlar ve notlar, Google Classroom üzerinden yürütülmektedir.
› Bu derse 8 kişi katılmıştır (mobil ve masaüstü cihazlar üzerinden).

NOTLAR:

* Online Ders, “Adobe Connect” kullanılarak yapılmış ve kaydedilmiştir. Ardından, Youtube’a yüklenmiştir.
* Bu derse 5 kişi katılmıştır (mobil ve masaüstü cihazlar üzerinden).

Konu: Metot geçerli kılma performans özellikleri

NOTLAR:

› Online ders, “Google Meet” kullanılarak yapılmış ve kaydedilmiştir. Ardından, YouTube’a yüklenmiştir.
› Ders içerikleri, ödevler, sınavlar ve notlar, “Google Classroom” üzerinden yürütülmektedir.
› Bu derse 7 kişi katılmıştır.

Konu: Geçerli kılınmış metotların kullanımı ve iç kalite kontrol

NOTLAR:

› Online ders, “Google Meet” kullanılarak yapılmış ve kaydedilmiştir. Ardından, YouTube’a yüklenmiştir.
› Ders içerikleri, ödevler, sınavlar ve notlar, “Google Classroom” üzerinden yürütülmektedir.
› Bu derse 9 kişi katılmıştır.

Konu: İç Kalite Kontrol
› 00:01:32 Kalite Kontrol Grafiklerinin Prensipleri
› 00:14:57 Kalite Kontrol Grafiklerinin Yorumlanması ve Değerlendirilmesi
› 00:30:51 Quiz
› 00:38:18 Hatırlatmalar – İstatistiksel Eşitlikler
› 00:40:01 Örnekler
› 00:53:53 Grup Çalışması

✦ NOTLAR ✦
› Online ders, Google Meet kullanılarak yapılmış ve kaydedilmiştir. Ardından, YouTube’a yüklenmiştir.
› Ders içerikleri, ödevler, sınavlar ve notlar, Google Classroom üzerinden yürütülmektedir.
› Bu derse 8 kişi katılmıştır.

Konu: Ölçüm Belirsizliği Hesaplamaları
› 00:01:22 – Ölçüm Belirsizliği – Hatırlatmalar
› 00:10:48 – Ölçüm Belirsizliği Hesaplamaları İçin Akış Şemaları
› 00:41:48 – Quiz

✦ NOTLAR ✦
› Online ders, Google Meet kullanılarak yapılmış ve kaydedilmiştir. Ardından, YouTube’a yüklenmiştir.
› Ders içerikleri, ödevler, sınavlar ve notlar, Google Classroom üzerinden yürütülmektedir.
› Bu derse 7 kişi katılmıştır.

Konu: Öğrenci Sunumları

✦ NOTLAR ✦
› Online ders, Google Meet kullanılarak yapılmış ve kaydedilmiştir. Ardından, YouTube’a yüklenmiştir.
› Ders içerikleri, ödevler, sınavlar ve notlar, Google Classroom üzerinden yürütülmektedir.
› Bu derse 5 kişi katılmıştır.

Konu: Belirsizlik Hesaplamaları – Örnek Çalışma

✦ NOTLAR ✦
› Online ders, Google Meet kullanılarak yapılmış ve kaydedilmiştir. Ardından, YouTube’a yüklenmiştir.
› Ders içerikleri, ödevler, sınavlar ve notlar, Google Classroom üzerinden yürütülmektedir.
› Bu derse 6 kişi katılmıştır.

Google Hangouts Meet üzerinden yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren ilk uzaktan eğitim denemesinin özet görüntüleri‘dir.

Dersin video kaydı, cep telefonu üzerinden yapıldı (ses kaydı bulunmamaktadır).

Bu kayıt, Hangouts Meet uygulamasının mobil arayüzünün gösterilmesi için yapıldı.

Tüm öğrenciler cep telefonları üzeriden bağlandı.

Eğitim oldukça başarılı geçti.