⬪ COVID-19 salgını nedeniyle, Mart 2020’den itibaren, dersler uzaktan yapılmaya başlanmıştır.
YouTube kanalı, uzaktan yaptığım canlı derslere ait video kayıtlarını paylaşmak amacıyla kurulmuştur.

Termodinamik 2 Ders Kitabı: “Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik” Çengel, Y. ve Boles, M. 2011 (Çeviri Ed.: Ali Pınarbaşı, Palme Yayıncılık, 2015).
⬪ Ders anlatımında Prof. Dr. Ali PINARBAŞI’nın hazırladığı sunumlar kullanılmıştır. Değerli hocama, ders notlarını kullanma izni verdiği için teşekkür ediyorum.

Giresun Üniversitesi,
Makine Mühendisliği Bölümü,
Termodinamik-II

Konu: Entropi (Bölüm 7)
› 00:00:00 – Uzaktan eğitime giriş / hazırlıklar / sınavlar / ilk izlenimler
› 00:17:36 – Sınavlar nasıl yapılmalı? üzerine bazı fikirler
› 00:20:49 – Ders anlatımı – Entropi Konusuna Devam
› 00:22:01 – Sürekli Akışlı Düzeneklerin İzantropik Verimleri
› 00:26:09 – Kompresörler ve Pompaların İzantropik Verimi
› 00:29:14 – Soru Çözümü – 1
› 00:30:02 – Lülelerin İzantropik Verimi
› 00:32:58 – Soru Çözümü – 2
› 00:34:39 – Entropi Dengesi
› 00:36:00 – Entropi Geçişinin Mekanizmaları – Isı Geçişi
› 00:37:16 – Entropi Geçişinin Mekanizmaları – Kütle Akışı
› 00:38:38 – Entropi Üretimi
› 00:39:55 – Entropi Üretimi – Kapalı Sistemler
› 00:44:38 – Entropi Üretimi – Kontrol Hacimler (Açık Sistemler)
› 00:50:22 – Soru Çözümü – 3
› 00:57:22 – Soru Çözümü – 4
› 01:11:18 – Eğitimin değerlendirilmesi (Öğrencilerin görüşleri)
› 01:13:43 – Video kaydı ve yoklama alınması hakkında
› 01:18:43 – Tahta kullanımı ve örnek soru çözümleri üzerine düşünceler
› 01:22:52 – Ders notlarının paylaşımı ve sınavlarda kullanılması

⬪ Bu ders, 25 Mart 2020 tarihinde işlenmiştir.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,
Termodinamik 2 Dersi.

⬪ Korona Günlerinde Online Eğitim (uzaktan canlı ders) Denemeleri …

⬪ Bu bir “deneme dersi” olsa da, dünya standartlarında ve oldukça başarılı bir uzaktan eğitim denemesi/dersi olduğu kanaatindeyim. (Ufak tefek hatalar olmuş, affola… Amaç hep daha iyiye ulaşmak…)

✦ DÜZELTMELER ✦
› 22;51 – “…tersinmez…” yerine “…tersinir…”
› 34;02 – “…farktan…” yerine “…ilişkiden…”
› 35;16 – “…entropi üretimi…” yerine “…entropi değişimi…” ve “…tersinmez…” yerine “…tersinir…”

✦ NOTLAR ✦
› Online Ders, Google Hangouts Meet kullanılarak yapılmıştır.
› Ders içerikleri, ödevler, sınavlar ve notlar, Google Classroom üzerinden yürütülmektedir.
› Bu eğitime 8 kişi katılmıştır (mobil ve masaüstü cihazlar üzerinden).

Konu: Ekserji – İş Potansiyelinin Bir Ölçüsü (Bölüm 8)
› 00:00:00 – Genel Görüşmeler
› 00:02:45 – Tartışma: Uzaktan eğitim etkili mi değil mi? (Öğrenci görüşü)
› 00:04:33 – 1 Nisan (Misafir Hoca)
› 00:09:05 – Canlı Ders Başlıyor
› 00:10:48 – Ekserji – İş Potansiyelinin Bir Ölçüsü
› 00:25:18 – Derse devam (Uzaktan eğitimde ufak tefek aksaklıklar da oluyor)
› 00:26:03 – Soru Çözümü – 1
› 00:29:46 – Soru Çözümü – 2
› 00:34:24 – Tersinir İş ve Tersinmezlik
› 00:40:38 – Soru Çözümü – 3
› 00:45:10 – Soru Çözümü – 4
› 00:57:16 – Soru Çözümü – 5
› 01:00:24 – İkinci Yasa Verimi
› 01:11:45 – Soru Çözümü – 6
› 01:13:26 – Bir Sistemin Ekserji Değişimi
› 01:31:01 – Bir Akışkan Akımının Ekserjisi – Akış (veya Akım) Ekserjisi
› 01:34:37 – Soru Çözümü – 7
› 01:38:37 – Soru Çözümü – 8
› 01:41:40 – Ders bitişi ve uzaktan eğitime ilişkin değerlendirmeler

⬪ Bu ders, 01 Nisan 2020 tarihinde işlenmiştir.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,
Termodinamik 2 Dersi.

✦ NOTLAR ✦
› Online Ders, Google Hangouts Meet kullanılarak yapılmış ve kaydedilmiştir. Ardından, Youtube’a yüklenmiştir.
› Ders içerikleri, ödevler, sınavlar ve notlar, Google Classroom üzerinden yürütülmektedir.
› Bu derse 7 kişi katılmıştır (mobil ve masaüstü cihazlar üzerinden).

Konu: Entropi (Bölüm 7) – Soru Çözümleri
› 0:00:00 – Giriş
› 0:02:32 – Soru Çözümü – 1
› 0:22:17 – Soru Çözümü – 2
› 0:50:16 – Soru Çözümü – 3
› 1:18:09 – Soru Çözümü – 4

⬪ Bu ders, 08 Nisan 2020 tarihinde işlenmiştir.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,
Termodinamik 2 Dersi.

✦ NOTLAR ✦
› Kalem kullanarak canlı soru çözümü için Google Jamboard kullanılmıştır.
› Online Ders, Google Hangouts Meet kullanılarak yapılmış ve kaydedilmiştir. Ardından, Youtube’a yüklenmiştir.
› Ders içerikleri, ödevler, sınavlar ve notlar, Google Classroom üzerinden yürütülmektedir.
› Bu derse 7 kişi katılmıştır (mobil ve masaüstü cihazlar üzerinden).

Konu: Ekserji – İş Potansiyelinin Bir Ölçüsü (Bölüm 8)
› 00:00:00 – Giriş
› 00:00:26 – Ekserji – İş Potansiyelinin Bir Ölçüsü
› 00:01:09 – Isı, İş ve Kütle ile Ekserji Geçişi
› 00:13:28 – Ekserjinin Azalması İlkesi ve Ekserji Yok Oluşu
› 00:16:41 – Ekserji Dengesi: Kapalı Sistemler
› 00:22:43 – Soru Çözümü – 1
› 00:24:24 – Soru Çözümü – 2
› 00:29:26 – Soru Çözümü – 3

⬪ Bu ders, 09 Nisan 2020 tarihinde işlenmiştir.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,
Termodinamik 2 Dersi.

✦ NOTLAR ✦
› Online Ders, Adobe Connect kullanılarak yapılmış ve kaydedilmiştir. Ardından, Youtube’a yüklenmiştir.
› Bu derse 6 kişi katılmıştır (mobil ve masaüstü cihazlar üzerinden).

Konu: Ekserji – İş Potansiyelinin Bir Ölçüsü (Bölüm 8)
› 00:00:00 – Giriş
› 00:00:11 – Ekserji Dengesi – Kontrol Hacimleri
› 00:03:28 – Sürekli Akışlı Sistemler İçin Ekserji Dengesi
› 00:05:08 – Tersinir İş
› 00:07:59 – Sürekli Akışlı Düzeneklerin İkinci Yasa Verimliliği
› 00:09:02 – Soru Çözümü – 1
› 00:24:33 – Genel Değerlendirme – Hatırlatıcı Sorular
› 00:29:48 – Soru Çözümü – 2
› 00:41:12 – Soru Çözümü – 3
› 00:57:18 – Soru Çözümü – 4
› 01:20:00 – Soru Çözümü – 5

⬪ Bu ders, 18 Nisan 2020 tarihinde işlenmiştir.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,
Termodinamik 2 Dersi.

✦ NOTLAR ✦
› Online ders, Google Meet kullanılarak yapılmış ve kaydedilmiştir. Ardından, YouTube’a yüklenmiştir.
› Ders içerikleri, ödevler, sınavlar ve notlar, Google Classroom üzerinden yürütülmektedir.
› Bu derse 5 kişi katılmıştır.

Konu: Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri (Bölüm 9)
› 00:00:00 – Giriş
› 00:00:50 – Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri – Girizgah
› 00:05:04 – Güç Çevrimlerinin Çözümlemesine İlişkin Temel Kavramlar
› 00:15:05 – Carnot Çevrimi ve Mühendislikteki Önemi
› 00:18:09 – Soru Çözümü – 1
› 00:21:52 – Hava Standardı Kabulleri
› 00:28:18 – Pistonlu Motorlara Genel Bakış
› 00:38:58 – Otto Çevrimi
› 01:07:16 – Soru Çözümü – 2

⬪ Bu ders, 22 Nisan 2020 tarihinde işlenmiştir.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,
Termodinamik 2 Dersi.

✦ NOTLAR ✦
› Online ders, Google Meet kullanılarak yapılmış ve kaydedilmiştir. Ardından, Youtube’a yüklenmiştir.
› Ders içerikleri, ödevler, sınavlar ve notlar, Google Classroom üzerinden yürütülmektedir.
› Bu derse 7 kişi katılmıştır.

Konu: Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri (Bölüm 9)
› 00:00:00 – Diesel Çevrimi
› 00:13:46 – Soru Çözümü – 1
› 00:31:18 – Stirling ve Ericsson Çevrimleri
› 00:42:30 – Soru Çözümü – 2
› 00:44:49 – Brayton Çevrimi
› 01:01:44 – Soru Çözümü – 3
› 01:09:50 – Gaz Türbinlerinin Gelişimi
› 01:10:11 – Gerçek Gaz Türbini Çevriminin İdeal Çevrimden Farklılığı
› 01:11:04 – Soru Çözümü – 4

⬪ Bu ders, 29 Nisan 2020 tarihinde işlenmiştir.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,
Termodinamik 2 Dersi.

✦ NOTLAR ✦
› Online ders, Google Meet kullanılarak yapılmış ve kaydedilmiştir. Ardından, YouTube’a yüklenmiştir.
› Ders içerikleri, ödevler, sınavlar ve notlar, Google Classroom üzerinden yürütülmektedir.
› Bu derse 6 kişi katılmıştır.

Konu: Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri (Bölüm 9)
› 00:00:00 – Rejeneratörlü Brayton Çevrimi
› 00:14:24 – Ara Soğutmalı, Ara ısıtmalı ve Rejeneratörlü Brayton Çevrimi
› 00:37:48 – Quiz
› 00:39:41 – İdeal Tepkili Çevrimler
› 00:47:06 – Gaz Akışkanlı Güç Çevrimlerinin 2. Yasa Çözümlemesi
› 00:53:26 – Soru Çözümü

⬪ Bu ders, 02 Mayıs 2020 tarihinde işlenmiştir.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,
Termodinamik 2 Dersi.

✦ NOTLAR ✦
› Online ders, Google Meet kullanılarak yapılmış ve kaydedilmiştir. Ardından, YouTube’a yüklenmiştir.
› Ders içerikleri, ödevler, sınavlar ve notlar, Google Classroom üzerinden yürütülmektedir.
› Bu derse 6 kişi katılmıştır.

Konu: Buharlı ve Birleşik Güç Çevrimleri (Bölüm 10)
› 00:00:00 – Giriş
› 00:00:55 – Carnot Buhar Çevrimi – Kısıtlamalar
› 00:08:14 – Rankine Çevrimi – Buharlı Güç Çevrimleri için İdeal Çevrim
› 00:12:52 – İdeal Rankine Çevriminin Enerji Çözümlemesi
› 00:23:35 – Soru Çözümü – 1
› 00:43:55 – Gerçek Buharlı Güç Çevriminin İdeal Buharlı Güç Çevriminden Farkı
› 00:46:51 – Soru Çözümü – 2
› 01:22:42 – Quiz

⬪ Bu ders, 06 Mayıs 2020 tarihinde işlenmiştir.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,
Termodinamik 2 Dersi.

✦ NOTLAR ✦
› Online ders, Google Meet kullanılarak yapılmış ve kaydedilmiştir. Ardından, YouTube’a yüklenmiştir.
› Ders içerikleri, ödevler, sınavlar ve notlar, Google Classroom üzerinden yürütülmektedir.
› Bu derse 8 kişi katılmıştır.

Konu: Buharlı ve Birleşik Güç Çevrimleri (Bölüm 10)
› 00:00:00 – Giriş
› 00:00:42 – Canlı Ders Başlıyor
› 00:01:11 – Rankine Çevriminin Verimi Nasıl Arttırılabilir?
› 00:10:11 – Soru Çözümü – 1
› 01:19:48 – İdeal Ara Isıtmalı Rankine Çevrimi
› 01:25:45 – Soru Çözümü – 2

⬪ Bu ders, 16 Mayıs 2020 tarihinde işlenmiştir.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,
Termodinamik 2 Dersi.

✦ NOTLAR ✦
› Online ders, Google Meet kullanılarak yapılmış ve kaydedilmiştir. Ardından, YouTube’a yüklenmiştir.
› Ders içerikleri, ödevler, sınavlar ve notlar, Google Classroom üzerinden yürütülmektedir.
› Bu derse 6 kişi katılmıştır.

Konu: Buharlı ve Birleşik Güç Çevrimleri (Bölüm 10)
› 00:00:00 – Giriş
› 00:00:21 – İdeal Ara Buhar Almalı Rankine Çevrimi
› 00:04:24 – Açık Besleme Suyu Isıtıcıları
› 00:09:56 – Kapalı Besleme Suyu Isıtıcıları
› 00:12:33 – Bir Açık ve Üç Kapalı Besleme Suyu Isıtıcılı Buharlı Güç Santrali
› 00:14:41 – Soru Çözümü
› 00:59:32 – Soru (Ödev)

⬪ Bu ders, 20 Mayıs 2020 tarihinde işlenmiştir.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,
Termodinamik 2 Dersi.

✦ NOTLAR ✦
› Online ders, Google Meet kullanılarak yapılmış ve kaydedilmiştir. Ardından, YouTube’a yüklenmiştir.
› Ders içerikleri, ödevler, sınavlar ve notlar, Google Classroom üzerinden yürütülmektedir.
› Bu derse 5 kişi katılmıştır.

Konu: Buharlı ve Birleşik Güç Çevrimleri (Bölüm 10)
› 00:00:00 – Giriş
› 00:00:57 – Buharlı Güç Çevrimlerinin İkinci Yasa Çözümlemesi
› 00:04:37 – Soru Çözümü – 1
› 00:37:29 – Birleşik Isı-Güç Üretimi (Kojenerasyon)
› 00:56:56 – Soru Çözümü – 2
› 01:29:39 – Birleşik Gaz – Buhar Güç Çevrimi
› 01:34:45 – Soru (Ödev)

⬪ Bu ders, 22 Mayıs 2020 tarihinde işlenmiştir.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,
Termodinamik 2 Dersi.

✦ NOTLAR ✦
› Online ders, Google Meet kullanılarak yapılmış ve kaydedilmiştir. Ardından, YouTube’a yüklenmiştir.
› Ders içerikleri, ödevler, sınavlar ve notlar, Google Classroom üzerinden yürütülmektedir.
› Bu derse 7 kişi katılmıştır.

Konu: Soğutma Çevrimleri (Bölüm 11)
› 00:00:00 – Giriş
› 00:01:16 – Canlı Ders Başlıyor
› 00:01:31 – Soğutma Makineleri ve Isı Pompaları
› 00:06:38 – Ters Carnot Çevrimi
› 00:10:20 – İdeal Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimi
› 00:17:55 – Soru Çözümü – 1
› 00:36:34 – Gerçek Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimi
› 00:41:54 – Soru (Ödev)

NOT: Ödev Sorusunun Çözümü için buraya tıklayın: https://youtu.be/ih2RXCiQuvQ

⬪ Bu ders, 27 Mayıs 2020 tarihinde işlenmiştir.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,
Termodinamik 2 Dersi.

✦ NOTLAR ✦
› Online ders, Google Meet kullanılarak yapılmış ve kaydedilmiştir. Ardından, YouTube’a yüklenmiştir.
› Ders içerikleri, ödevler, sınavlar ve notlar, Google Classroom üzerinden yürütülmektedir.
› Bu derse 6 kişi katılmıştır.

Konu: Soğutma Çevrimleri (Bölüm 11)
› 00:00:00 – Giriş
› 00:00:16 – Doğru Soğutucu Akışkanın Seçimi
› 00:04:32 – Isı Pompası Sistemleri
› 00:08:42 – Yenilikçi (Gelişmiş) Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sistemleri
› 00:09:48 – Ardışık Soğutma Sistemleri
› 00:14:35 – Soru Çözümü – 1
› 00:43:50 – Çok Kademeli Sıkıştırma Yapılan Soğutma Sistemleri
› 00:47:50 – Soru Çözümü – 2

⬪ Bu ders, 03 Haziran 2020 tarihinde işlenmiştir.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,
Termodinamik 2 Dersi.

✦ NOTLAR ✦
› Online ders, Google Meet kullanılarak yapılmış ve kaydedilmiştir. Ardından, YouTube’a yüklenmiştir.
› Ders içerikleri, ödevler, sınavlar ve notlar, Google Classroom üzerinden yürütülmektedir.
› Bu derse 7 kişi katılmıştır.

Konu: Soğutma Çevrimleri (Bölüm 11)
› 00:00:00 – Giriş
› 00:00:49 – Tek Kompresör ile Çalışan Çok Amaçlı Soğutma Sistemleri
› 00:03:40 – Gazların Sıvılaştırılması
› 00:07:17 – Gaz Akışkanlı Soğutma Çevrimleri
› 00:10:02 – Soru Çözümü
› 00:25:22 – Gaz Akışkanlı Soğutma Çevrimleri (konu anlatımına devam)
› 00:28:22 – Soğurmalı Soğutma Sistemleri

⬪ Bu ders, 04 Haziran 2020 tarihinde işlenmiştir.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,
Termodinamik 2 Dersi.

✦ NOTLAR ✦
› Online ders, Google Meet kullanılarak yapılmış ve kaydedilmiştir. Ardından, YouTube’a yüklenmiştir.
› Ders içerikleri, ödevler, sınavlar ve notlar, Google Classroom üzerinden yürütülmektedir.
› Bu derse 6 kişi katılmıştır.

Konu: Gaz Karışımları (Bölüm 13)
› 00:00:00 – Giriş
› 00:01:10 – Bir Gaz Karışımının Mol ve Kütle Oranları
› 00:06:43 – Soru Çözümü – 1
› 00:09:45 – Bir Gaz Karışımının P-v-T Davranışı: Mükemmel ve Gerçek Gazlar
› 00:12:35 – İdeal Gaz Karışımları
› 00:13:10 – Gerçek Gaz Karışımları
› 00:15:22 – Soru Çözümü – 2
› 00:23:49 – Gaz Karışımlarının Özellikleri
› 00:26:06 – Soru Çözümü – 3
› 00:27:30 – Soru Çözümü – 4

⬪ Bu ders, 10 Haziran 2020 tarihinde işlenmiştir.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,
Termodinamik 2 Dersi.

✦ NOTLAR ✦
› Online ders, Google Meet kullanılarak yapılmış ve kaydedilmiştir. Ardından, YouTube’a yüklenmiştir.
› Ders içerikleri, ödevler, sınavlar ve notlar, Google Classroom üzerinden yürütülmektedir.
› Bu derse 7 kişi katılmıştır.


Termodinamik Soru Çözümleri
.

Konu: Saf Maddelerin Özellikleri (Bölüm 3)
› Özellik Tabloları (Buhar Tabloları)
› Tablo A-12: Doymuş Soğutucu Akışkan R134a Basınç Tablosu
› Tablo A-13: Kızgın Soğutucu Akışkan R134a

✦ NOTLAR ✦
› Soru çözümünün görselleştirilmesinde Google Jamboard kullanılmıştır.

Konu: Saf Maddelerin Özellikleri (Bölüm 3)
› Özellik Tabloları (Buhar Tabloları)
› Tablo A-4: Doymuş Su – Sıcaklık Tablosu
› Tablo A-5: Doymuş Su – Basınç Tablosu
› Tablo A-6: Kızgın Su Buharı
› Tablo A-7: Sıkıştırılmış Sıvı Buharı

✦ NOTLAR ✦
› Soru çözümünün görselleştirilmesinde Google Jamboard kullanılmıştır.

Konu: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi (Bölüm 4)
› Sabit hacimli kapalı sistem
› Tablo A-1: Mol kütlesi, gaz sabiti ve kritik nokta özellikleri
› Tablo A-17: Havanın mükemmel-gaz özellikleri

✦ NOTLAR ✦
› Soru çözümünün görselleştirilmesinde Google Jamboard kullanılmıştır.

Konu: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi (Bölüm 4)
› Piston-silindir sistemi
› Tablo A-4: Doymuş Su – Sıcaklık Tablosu
› Tablo A-5: Doymuş Su – Basınç Tablosu
› Tablo A-6: Kızgın Su Buharı

✦ NOTLAR ✦
› Soru çözümünün görselleştirilmesinde Google Jamboard kullanılmıştır.

Konu: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi (Bölüm 5)
› Karıştırma odası
› Tablo A-4: Doymuş Su – Sıcaklık Tablosu
› Tablo A-6: Kızgın Su Buharı

✦ NOTLAR ✦
› Soru çözümünün görselleştirilmesinde Google Jamboard kullanılmıştır.

Konu: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi (Bölüm 5)
› Lüle
› Tablo A-1: Mol kütlesi, gaz sabiti ve kritik nokta özellikleri
› Tablo A-17: Havanın mükemmel-gaz özellikleri

✦ NOTLAR ✦
› Soru çözümünün görselleştirilmesinde Google Jamboard kullanılmıştır.

Konu: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi (Bölüm 5)
› Türbin
› Tablo A-5: Doymuş Su – Basınç Tablosu
› Tablo A-6: Kızgın Su Buharı

✦ NOTLAR ✦
› Soru çözümünün görselleştirilmesinde Google Jamboard kullanılmıştır.

⬪Termodinamik-II (Ders #12) sonunda ( https://youtu.be/JEq9aheZ28I?t=5685 ) verilen ödev sorusunun çözümü bu videoda verilmiştir.
Konu: Buharlı ve Birleşik Güç Çevrimleri (Bölüm 10)

✦ NOTLAR ✦
› Soru çözümünün görselleştirilmesinde Google Jamboard kullanılmıştır.

Konu: Termodinamiğin İkinci Yasası (Bölüm 6)

✦ NOTLAR ✦
› Soru çözümünün görselleştirilmesinde Google Jamboard kullanılmıştır.